Gostovanje u XI. zagrebačkoj gimnaziji

U sklopu sedmih Dana medijske pismenosti voditeljica projekta Ankica Šunjić Matković održala je 13. svibnja 2024. jednosatno prodavanje zainteresiranim učenicima XI. zagrebačke gimnazije, koja je zbog obnove svoje zgrade privremeno smještena u zgradi Tehničke škole u Palmotićevoj ulici. U ugodnoj i zgodi primjerenoj dvorani školske knjižnice učenici su kratko upoznati s našim projektom za provjeru informacija, a zatim su odslušali predavanje pod naslovom Što su dezinformacije i kako ih prepoznati? Posebna im je pozornost skrenuta na izvore informacija, osobito na umjetnu inteligenciju, Wikipediju ili pak tradicionalne izvore informacija (poput enciklopedijskih izdanja Leksikografskoga zavoda), gdje su na različitim primjerima mogli vidjeti sve prednosti i nedostatke svoga izbora. CroFacta zahvaljuje profesorici hrvatskoga jezika Sandri Gabrić Primorac na zainteresiranosti i organizaciji predavanja te prijateljskoj atmosferi ostaloga nastavnoga osoblja koje je nazočilo predavanju predvođeno ravnateljem Stjepanom Arnušem.

Uvodna edukacija

U srijedu 15. studenoga u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža (LZMK) održana je uvodna edukacija za članove projekta CroFacta. Edukaciji naslovljenoj Načela, ciljevi i provedba provjere točnosti informacija nazočili su gotovo svi članovi projekta, uključujući kolege s partnerskih institucija, Hrvatskog instituta za povijest (HIP) i Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskoga centra Domovinskoga rata (HMDCDR). Na samom početku polaznike su pozdravili ravnatelji institucija dr. sc. Filip Hameršak, ravnatelj LZMK-a, u ime ravnatelja HIP-a dr. sc. Miroslava Akmadže njegov pomoćnik dr. sc. Gordan Ravančić, dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj HMDCDR-a, te najposlije dr. sc. Bruno Kragić, glavni ravnatelj LZMK-a.

Kreće CroFacta!

U tjednu u kojem se obilježava 130. obljetnica rođenja Miroslava Krleže Leksikografski zavod učinio je još jedan bitan iskorak u ostvarenju svoje desetljetne misije (i vizije), u kojoj ključno mjesto pripada unaprjeđivanju javnoga znanja. 

Naime, u utorak 4. srpnja objavljeni su rezultati javnoga poziva Agencije za elektroničke medije, vezanoga uz uspostavu provjere medijskih činjenica (tzv. factchecking). Od pedeset prijavljenih projekata odabrano je samo 12, uključujući projekt CroFacta, koji je Leksikografski zavod osmislio u suradnji s Hrvatskim institutom za povijest i Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata.

Temeljna svrha projekta uspostava je digitalne, javno vidljive platforme za provjeru činjenica (informacija) vezanih osobito uz prijeporne povijesne, kulturne i društvene teme 19. i 20. stoljeća, ali i prijašnjih razdoblja.