Kreće CroFacta!

U tjednu u kojem se obilježava 130. obljetnica rođenja Miroslava Krleže Leksikografski zavod učinio je još jedan bitan iskorak u ostvarenju svoje desetljetne misije (i vizije), u kojoj ključno mjesto pripada unaprjeđivanju javnoga znanja. 

Naime, u utorak 4. srpnja objavljeni su rezultati javnoga poziva Agencije za elektroničke medije, vezanoga uz uspostavu provjere medijskih činjenica (tzv. factchecking). Od pedeset prijavljenih projekata odabrano je samo 12, uključujući projekt CroFacta, koji je Leksikografski zavod osmislio u suradnji s Hrvatskim institutom za povijest i Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata.

Temeljna svrha projekta uspostava je digitalne, javno vidljive platforme za provjeru činjenica (informacija) vezanih osobito uz prijeporne povijesne, kulturne i društvene teme 19. i 20. stoljeća, ali i prijašnjih razdoblja.

Premda katkad naoko udaljene od današnjih životnih potreba, mnoge od njih itekako su medijski prisutne, a i u uzročno-posljedičnom smislu ishodište su današnjega stanja te, dakako, i budućih kretanja, odnosno politika kojima se ta kretanja nastoje usmjeriti, zahvaćajući i geopolitičko-sigurnosnu stabilnost hrvatskoga društva i države, unutarnju koheziju i identitetski status ne samo manjina nego i konstitutivnih te većinskih naroda kojih pak opstanak u suvremenom svijetu demografskih izazova, pa i tek prigušenih velikodržavnih presezanja i sam lako može biti ugrožen.

Među temama za koje je zamijećeno da su u javnom prostoru počesto prisutne na prijeporan način, krajnje zaoštreno i uz nedostatnu stručnu utemeljenost, polazno se mogu izdvojiti: državnopravni status Hrvatske i hrvatskih zemalja u pojedinim državnim tvorevinama, pitanje položaja Hrvata i manjina u njima, integracija hrvatske nacije u modernom smislu, Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, Domovinski rat, pitanje uzroka, krivnje i odgovornosti za ratna i poratna zbivanja te mirnodopsku političku i ideološku represiju, umanjivanje ili preuveličavanje zločina i stradanja, radikalno omalovažavanje ili nekritičko uzdizanje pojedinih razdoblja, vlada i osoba, pitanja jezika i identiteta, pripadnost Dubrovnika, Vojne granice te istaknutih pojedinaca.

Neke od navedenih tema nisu znanstveno istražene u svim pojedinostima, no umjesto činjenica može se dati barem znanstveno utemeljena interpretacija, a napose se može upozoriti na to da neka od ponuđenih stajališta nisu činjenice nego samo više ili manje utemeljene, pa i sasvim neutemeljene, protučinjenične interpretacije.

Popratni aspekt takvih tema medijski su objavljivane fotografije i drugi dokumentarni izvori, koji mogu biti autentični, ali s pridruženim neistinitim opisom, a i u bitnom krivotvoreni, osobito s napretkom digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije, koja se u sve većoj mjeri koristi i za generiranje tekstova o povijesti i kulturi.

Uz novu digitalnu platformu, projektom se predviđa i organizaciju radionica i predavanja, na kojima bi se pojedine prijeporne teme primjereno obradile uza sudjelovanje novinara i drugih medijskih djelatnika. Na jednoj bi se tako strani renomirani stručnjaci za pojedine teme naveli da u javnom interesu izrazitije sudjeluje u praćenju i reagiraju na medijske dezinformacije i misinformacije, a novinari i drugi medijski djelatnici uputili bi se na pouzdane izvore informacija te na povezivanje s najpozvanijim sugovornicima za pojedine buduće teme, što bi sve zajedno pridonijelo jačanju otpornosti društva na dezinformacije i jačanju medijske pismenosti.

Pokaže li se protekom projektnoga razdoblja da je uspostavljeni sustav provjere informacija uspjelo zaživio, predvidivo je uključenje partnera u drugim tematskim područjima odnosno sektorima, poput prava, medicine, biologije i tehnike te novinarskih, obrazovnih i drugih strukovnih udruga.

Usporedno, nastavit će se suradnja i povezivanje s europskim profesionalnim enciklopedijama u okviru European Encyclopedia Network, pa je polazeći od iskustava stečenih projektom CroFacta moguće jednoga dana zamisliti i osnivanje slične platforme za provjeru činjenica na europskoj razini, kojoj bi koordinacijski nacionalni dionici bile upravo te enciklopedijske redakcije.

Predviđeno trajanje projekta je do 31. prosinca 2025., a za nj su odobrena sredstva u iznosu od 199 075 eura.