Naš tim

Na utvrđivanju činjenica sudjeluje veći broj stručnjaka različitih područja interesa, koji su temeljno djelatnici institucija-nositelja projekta CroFacta Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (LZMK), Hrvatskoga instituta za povijest (HIP) i Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskoga centra Domovinskoga rata (HMDCDR). Organizacija projekta i uređivanje članaka u djelokrugu su voditeljice projekta te dvoje koordinatora.

Ankica Šunjić Matković, voditeljica projekta, viša leksikografkinja, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Filmski enciklopedijski rječnik (pomoćnica glavnog urednika) 

dr. sc. Josip Mihaljević, koordinator projekta, viši znanstveni suradnik, Hrvatski institut za povijest (pomoćnik ravnatelja), Odjel za suvremenu povijest 

dr. sc. Julija Barunčić Pletikosić, koordinatorica projekta, znanstvena suradnica, viša arhivistica, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskoga rata, Odjel za znanstveno istraživanje Domovinskoga rata (voditeljica odjela)

dr. sc. Rudolf Barišić, suradnik projekta, viši znanstveni suradnik, Hrvatski institut za povijest, Odjel za povijesne izvore i digitalnu povijest 

dr. sc. Vlatka Dugački, suradnica projekta, viša leksikografkinja, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Srednjovjekovne i renesansne utvrde Hrvatske (urednica)

dr. sc. Vladimir Geiger, suradnik projekta, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Hrvatski institut za povijest, Odjel za suvremenu povijest

dr. sc. Martina Grahek Ravančić, suradnica projekta, viša znanstvena suradnica, Hrvatski institut za povijest, Odjel za suvremenu povijest

dr. sc. Stipica Grgić, suradnik projekta, znanstveni suradnik, Hrvatski institut za povijest, Odjel za modernu povijest 

dr. sc. Filip Hameršak, suradnik projekta, viši leksikograf, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatski biografski leksikon (pomoćnik glavnog urednika)

dr. sc. Mario Jareb, suradnik projekta, znanstveni savjetnik, Hrvatski institut za povijest, Odjel za modernu povijest

dr. sc. Domagoj Knežević, suradnik projekta, znanstveni suradnik, Hrvatski institut za povijest, Odjel za suvremenu povijest

dr. sc. Bruno Kragić, suradnik projekta, leksikografski savjetnik, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatska enciklopedija (glavni urednik)

mr. sc. Nikša Lučić, suradnik projekta, viši leksikograf, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatski biografski leksikon (glavni urednik)

dr. sc. Davor Marijan, suradnik projekta, znanstveni savjetnik, Hrvatski institut za povijest, Odjel za suvremenu povijest

dr. sc. Stjepan Matković, suradnik projekta, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Hrvatski institut za povijest, Odjel za modernu povijest

dr. sc. Ante Nazor, suradnik projekta, znanstveni savjetnik, naslovni redoviti profesor, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (ravnatelj)

Paulina Radonić Vranjković, suradnica projekta, leksikografkinja, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatski biografski leksikon (urednica struke)

dr. sc. Ivan Radoš, suradnik projekta, viši arhivist, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Odjel za znanstveno istraživanje Domovinskog rata

dr. sc. Tea Rogić Musa, suradnica projekta, leksikografkinja, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatski biografski leksikon (urednica struke)

dr. sc. Slaven Ružić, viši arhivist, suradnik projekta, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Odjel za znanstveno istraživanje Domovinskog rata

dr. sc. Tomislav Šakić, suradnik projekta, viši leksikograf, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatska enciklopedija (pomoćnik glavnog urednika)

dr. sc. Ana Šeparović, suradnica projekta, leksikografkinja, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatski biografski leksikon (urednica struke)

Tomislav Šulj, suradnik projekta, arhivist, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Odjel za arhivsko istraživanje Domovinskog rata