Ivan Radoš

Autorske knjige

101. brigada HV-a, Zagreb 2013. (suautor Ivan Brigović)

Izvorni znanstveni radovi

Zločin JNA i srpskih postrojbi nad Hrvatima u Škabrnji i Nadinu, 18. – 19. 1991., Kroatologija, 1 (2010) 2, str. 1–23. (suautor Ivan Brigović)

Prikupljanje i vrednovanje memoarskoga gradiva iz Domovinskog rata metodom usmene povijesti, Radovi 49. savjetovanja hrvatskih arhivista. Arhivi i Domovinski rat, Zagreb 2016. (suautor Tomislav Šulj)

JNA u službi velikosrpske politike – napadi na Šibenik 1991., Zbornik s međunarodnog znanstvenog skupa „950 godina od prvog spomena Šibenika, Šibenik 2018. (suautor Ante Nazor)

Ustroj i djelovanje oružanih snaga pobunjenih Srba na području Benkovca, Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa Biogradsko-benkovački kraj u Domovinskom ratu, Zagreb 2019.

Neki izvori JNA i srpskih snaga o okupaciji Promine i zločinima nad Hrvatima tijekom 1991.- 1993. godine. Promina – slavlje spomena kao sjeme budućega, Promina 2022. (suautor Ante Nazor)

Pregledni radovi

Pregled arhivskoga gradiva o brigadi HVO „Rama“, Rama - nekoć i danas : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Prozor – Rama 2010.

101. brigada HV-a na istočnoslavonskom ratištu (studeni 1991. – lipanj 1992.), Zbornik radova sa skupa Slavonski Brod i Brodsko – posavska županija u Domovinskom ratu, Slavonski Brod 2018. (suautor Ivan Brigović)

Značajke i iskustva u prikupljanju arhivskoga gradiva privatnih imatelja iz Domovinskog rata, Arhivski vjesnik, 61 (2018) str. 89–102. (suautor Tomislav Šulj)

Stručni i ostali radovi

Operacija „Oluja“ i srbijanski dnevni tisak (Večernje novosti i Politika), Časopis za suvremenu povijest, 43 (2011) 1, str. 293–327.

Ratno gradivo o području Bihaća pohranjeno u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata, Zbornik radova sa naučnog skupa „Dokumentaciona osnova ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini 1992-1995“, Tuzla 2016. (suautor Ante Nazor)

Rezultati i iskustva u objavljivanju (suvremenih) arhivskih izvora na primjeru Domovinskog rata u Hrvatskoj, Arhivska praksa 21 (2018) 1, str. 273–283. (suautorica Julija Barunčić Pletikosić).

Uredništvo

CHARUEL, Marc; BESSON, Gaston, Život na meti (francuski dragovoljac u Domovinskom ratu), Zagreb 2011. (suurednik Tomislav Šulj)

PEITEL, Davor, Na prvoj crti protiv smrti (Prilozi o povijesti regije Gacke u Domovinskom ratu 1991.-1993.), Zagreb 2011. (suurednik Ante Nazor)

Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995., Dokumenti, Knjiga 12, Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj – lipanj 1994.), Zagreb 2012. (suurednica Željka Križe Gračanin)

Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995., Dokumenti, Knjiga 18, Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (svibanj – kolovoz 1995.), Zagreb – Slavonski Brod 2015. (suurednica Željka Križe Gračanin)

Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995., Dokumenti, Knjiga 19, Dokumenti, 9. korpus JNA (1991.), Zagreb  2016. (suurednik Ivan Brigović)

Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995., Dokumenti, Knjiga 20, Dokumenti, 9. korpus JNA (1992.), Zagreb  2017. (suurednik Ivan Brigović)

DOMOVIĆ, Roman, U zasjedi dezinformacija – Informacijske operacije u medijskom prikazu Domovinskog rata, Zagreb 2019.

Laze za Domovinu, Nova Gradiška 2023. (suurednici Ante NAZOR, Natko MARTINIĆ JERČIĆ, Mladen MIKOLČEVIĆ, Tomislav ŠULJ, Josip  PAVIĆ)