Kriteriji izbora i provjere informacija

Od pokretanja projekta CroFacta naš tim nastoji pomno pratiti mnogobrojne tiskovine, elektroničke publikacije, društvene mreže te službene stranice različitih političkih stranaka, institucija i nezavisnih udruga. Također kroz rubriku Pitajte nas odgovaramo na relevantna pitanja čitatelja koja su u okviru navedenih tema kojima se bavimo.

Slijedeći pravila fact-checkinga, provjeravamo samo one informacije za koje se može utvrditi činjenično stanje. Mišljenja i vrijednosni sudovi ne podliježu našoj provjeri. Također, u obzir ne uzimamo ni pogreške očito nehotično nastale u nekom komunikacijskom procesu (misinformacije).

Pristup izabranim temama temeljimo na znanstvenoj i njoj bliskoj leksikografskoj metodologiji, kako to običavamo u sklopu matičnih institucija, što u prvom redu podrazumijeva istraživanje te provjeru činjenica kroz vjerodostojne i pouzdane izvore (arhivsko gradivo, znanstveni radovi, službeni dokumenti, službene mrežne stranice institucija i udruga i sl.). Pridržavamo se pritom i načela nepristranosti i pravednosti u pristupu informacijama te otvorene i pravedne politike ispravaka, ali i ostalih Načela rada prijavitelja i partnera u projektima prijavljenim za dodjelu bespovratnih sredstava, odnosno načela koja propisuju Europska mreža organizacija za provjeru činjenica (European Fact-checking Standard Network, EFCSN) te Međunarodna mreža za provjeru činjenica (International Fact-checking Network, IFCN).

Iako naše tekstove sukladno navedenim kriterijima pišu renomirani stručnjaci u području relevantnom za odabranu temu, svaku informaciju dodatno provjeravaju i neposredni voditelji projekta, a zaključak (kao svojevrsnu ocjenu provjerenih informacija) skupina suradnika. Tako priređen članak prije objave pregledava i nekoliko suradnika-konzultanata koji također nisu bili uključeni u njegovo pisanje, čime težimo što većoj objektivnosti i točnosti. 

Svi članovi tima i u svojim javnim istupima nastoje ne ugrožavati neovisnost i transparentnost projekta CroFacta. Stajališta i mišljenja iznesena na portalu ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije ni Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, niti se oni mogu držati odgovornima za njih.