Voditelji projekta na stručnim radionicama u Dubrovniku i Zagrebu

U sklopu međunarodne znanstvene konferencije Dubrovnik Media Days (29–30. 9. 2023) u organizaciji Sveučilišta u Dubrovniku i Agencije za elektroničke medije održana je radionica Basis of Fact-checking, na kojoj su sudjelovali i članovi projekta CroFacta, voditeljica Ankica Šunjić Matković te koordinatori Josip Mihaljević i Julija Barunčić Pletikosić. Predavači radionice bili su istaknuti međunarodni stručnjaci s područja provjere istinitosti podataka Tommaso Canetta, Vincent Couronne i Denis Teysossou.

U Zagrebu je pak u organizaciji Agencija za elektroničke medije 3–4. 10. 2023. održana predpripremna radionica za projekte koji su odabrani u sklopu mjere Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti (NPOO) Uspostava sustava provjere točnosti informacija, na kojoj su sudjelovatelji bili upoznati sa strategijama razvoja i propozicijama provedbe projekata (savjetnice Olivera Del Cont i Lana Tortić) i mogućnostima digitalne platforme za prezentaciju budućih fact-checking rezultata (savjetnici Bojan Hadžisejdić i Matej Gjurković).